Zakładanie ogrodów

Nasza firma wykonuje wszystkie potrzebne prace do założenia ogrodu. Wykorzystujemy do tego projekty i pomysły naszych klientów, jeżeli jest taka potrzeba to nasza firma wykonuje plan urządzenia ogrodu w pełnym porozumieniu z klientem. Zakładanie ogrodów możemy podzielić na dwa rodzaje:

  1. budowa ogrodów od podstaw
  2. przebudowa i reorganizacja istniejących ogrodów.

 

W przypadku zakładania ogrodów od podstaw początkowym etapem jest niwelacja i przygotowanie terenu, następnie montujemy instalacje podziemne (odwodnienie, nawadnianie, oświetlenie ogrodowe). W dalszej kolejności nasze działania skupiamy na budowie ścieżek, podjazdów, tarasów oraz elementów małej architektury. Końcowym etapem są nasadzenia roślin i wykonanie trawnika.

Przebudowa istniejącego już ogrodu nie jest zbyt skomplikowana. Przed przystąpieniem do prac wykonujemy inwentaryzacje elementów ogrodu bądź roślin, które mogą być przydatne w kolejnych etapach. Nasza firma dokona wszelkich potrzebnych modernizacji czy modyfikacji istniejących już instalacji czy elementów małej architektury. Podobnie jak w pierwszym wariancie końcowym etapem jest przesadzanie i nasadzenia roślin oraz odbudowa bądź założenie trawnika od nowa.

Wykorzystywane przez nas materiały charakteryzują się najwyższą jakością, pochodzą ze sprawdzonych przez naszą firmę źródeł, z którymi współpracujemy od lat.

tlo_linia_tresc